Congolese Languages

 

        More Congolese Languages:
KiBeembe – BBN, Agape, & Salvation
KiSwahili-DRC – BBN
Mayogo – BBN
Ngiti – Ndruna – South Lendu – BBN, Agape, & Salvation
ChiLunda – Lunda – BBN
LoBala – BBN
Ibembe – Ebeembe – BBN
KiKongo – BBN
KiLega – BBN
KiTuba – Kongo Creole – BBN
OTetela – BBN